Uploading CSVs into Futrli Advisor: Non-financial data